Filozofski fakultet, 31.12.2020

Prof. dr Vučina Zorić održao onlajn predavanje na temu “Moralno vaspitanje kao komponenta razvoja ličnosti – multidisciplinarni kontekst”Dr Vučina Zorić, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu, održao je onlajn predavanje na temu “Moralno vaspitanje kao komponenta razvoja ličnosti – multidisciplinarni kontekst”. Predavanje je realizovano 29.12. 2020. godine u okviru projekta ''Jačanje akademskog integriteta - interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju''.

Prodekanica za nastavu na Filozofskom fakultetu, prof. dr Dijana Vučković, u uvodnoj riječi je  istakla značaj i kompleksnost predmeta istraživanja projekta, te važnost multidisciplinarnog pristupa razmatranju morala u kojem pedagoški aspekt ima svoje nezaobilazno i važno mjesto i ulogu.

Predavanje prof. dr Vučine Zorića se sastojalo iz dvije povezane cjeline koje su u određenim segmentima sadržavale različite uglove posmatranja i stavove u pogledu analize odnosa morala i vaspitanja – univerzalnog i vankontekstualnog viđenja moralnog vaspitanja kao komponente razvoja ličnosti i morala u kontekstu u pragmatističke koncepcije vaspitanja Džona Djuija. U prvom dijelu predavanja razmatran je moral u kontekstu procesa vaspitanja i obrazovanja, njegove funkcije, kompleksan odnos povezanosti i prepletenosti sa drugim komponentama vaspitanja, cilj, zadaci i principi, to jest, složenost, aktivni karakter, oslanjanje na pozitivno, uvažavanje individualnih i uzrasnih osobenosti, jedinstvo zahtjeva i poštovanje ličnosti vaspitanika, te društvena uslovljenost i njegova struktura. Drugi dio predavanja je bio usmjeren na kompleksan odnos morala, umjetnosti i religije u pragmatističkoj koncepciji vaspitanja Džona Djuija. Ukazano je na njegovo viđenje uloga i uticaja nauke na filozofiju i pedagogiju, odnosno u oblastima logike, istraživanja u oblastima, morala, umjetnosti, religije, te socijalnih pitanja i sistema vrijednosti. Analizirano je Djuijevo viđenje moralnih principa i moralnih pravila, važnosti moralne perspektive kao intrinzične kurikulumu, te emocija, reakcija i ličnih odnosa u moralnom vaspitanju, odnosno njegove socijalne orijentacije u razvoju socijalne inteligencije. Kontekstualni pristup i viđenje misli i morala kao evolucijskog procesa u skladu su sa Djuijevim viđenjem sopstvene filozofske i pedagoške koncepcije kao vizija koje se moraju preispitivai i provjeravati, a ne prihvatati i slijediti kao skup univerzalno važećih i efektivnih, gotovih i konačnih recepata i rješenja.  

Diskusija koja je uslijedila poslije predavanja je bila usmjerena na analizu i pokrenula pitanja u vezi s savremenim moralnim vaspitanjem, njegovim mjestom, ulogom i važnosti, te potrebom da se vratimo novim čitanjima klasika pedagogije, psihologije i filozofije, a među njima i misli Džona Djuija koja i danas djeluje aktuelno.   

 

Uprava Filozofskog fakulteta

 

Broj posjeta : 114