Filozofski fakultet, 08.11.2017

Globalizacija naspram nacionalizmaCrnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU) u saradnji sa Svjetskom akademijom nauka i umjetnosti (WAAS), Evropskom akademijom nauka i umjetnosti (EASA) i Globalnim okruglim stolom (GRT), 2. i 3. novembra 2017. godine, organizovala je međunarodnu konferenciju  pod nazivom „Globalizacija naspram nacionalizma“.

Na skupu, koji je okupio više od stotinu naučnika iz oblasti društvenih nauka, najvećim dijelom iz inostranstva, učestvovali su i nastavnici sa Studijskog programa za sociologiju i Studijskog programa za geografiju, Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

Zapažene radove na ovom skupu u kojima su proces globalizacije posmatrali sa aspekta vremena i prostora, promjena u gradu, u odnosu prema religiji, demokratizaciji, uloge kartografije, geopolitike otpora, nacionalizma, savremene porodice i nacionalnog identiteta, imali su dekan prof. dr Goran Barović, prof. dr Slobodan Vukićević, mr Obrad Samardžić, dr Ljiljana Vujadinović, doc. dr Vladimir Bakrač, dr Nataša Krivokapić, dr Predrag Živković, dr Tatjana Vujović, dr Miomirka Lučić, doc. dr Rade Šarović i doc. dr Goran Ćeranić.