Filozofski fakultet

Profesor Doderović održao gostujuća predavanja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Osjeku
Profesor Doderović održao gostujuća predavanja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Osjeku

Profesor Filozofskog fakuteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Miroslav Doderović boravio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Osijeku u sklopu razmjene akademskog osoblja Erasmus + KA 107 (Teaching mobility –STA), u periodu od 17. do 22. maja 2021. godine. 

U toku boravka na Filozofskom fakultetu održao je nekoliko predavanja iz istorijske geografije. Profesor Doderović imao je časove konsultacija sa studentima, razgovarajući o prikupljanju literature i temama kojima se bave za pisanje seminarskih i diplomskih radova. Razgovarao je sa upravom Filozofskog fakulteta o mogućnostima buduće nastavne i naučne saradnje.

Profesor Doderović je svoj boravak u Osijeku iskoristio za istraživanja u biblioteci Filozofskog fakulteta i Univerzitetskoj biblioteci.

 

Broj posjeta : 146