Filozofski fakultet

Uspostavljanje naučno-nastavne saradnje sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu
Uspostavljanje naučno-nastavne saradnje sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu

Uprava Filozofskog fakulteta imala je onlajn radni sastanak sa dekanatom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kojem su prisustvovali: dekanka prof. dr Tatjana Novović, prodekanka za nastavu prof. dr Dijana Vučković, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju prof. dr Marijan Premović, rukovoditeljka Studijskog programa za obrazovanje učitelja prof. dr Nada Šakotić, prodekanka za nastavu doc. dr Nataša Jovanović Ajzenhamer, prodekan za nauku prof. dr Milan Stančić, upravnik Centra za međunarodnu saradnju i odnose s javnošću prof. dr Nenad Makuljević, kao i stručna saradnica Olga Marković Rosić.

Na sastanku je dogovoreno potpisivanje sporazuma o naučno-nastavnoj saradnji koja podrazumijeva: realizaciju zajedničkih naučno-istraživačkih projekata; organizovanje zajedničkih konferencija; ljetnjih škola; zajedničke publikacije i izdanja; razmjenu publikacija; razmjenu studenata i zaposlenih; uzajamnu pomoć u edukaciji studenata i nastavnog osoblja, kao i druge oblasti saradnje od zajedničkog interesa koje mogu biti specifikovane naknadno.

Najavljena je posjeta uprave Filozofskog fakulteta UCG Filozofskom fakultetu u Beogradu, u maju ili junu 2022. godine, kada će biti potpisan i zvanični sporazum o saradnji.

Broj posjeta : 276

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.