Odbrana doktorske disertacije mr Slađane Kavarić Mandić

19.07.2022


Javna odbrana doktorske teze mr Slađane Kavarić Mandić na temu „Filozofija Danka Grlića“ organizovana je na Filozofskom fakultetu, 18. jula ove godine, pred Komisijom koju su činili prof. dr Lino Veljak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mentor, prof. dr Savo Laušević, Filozofski fakultet Nikšić, član komisije, prof. dr Sead Alić, Sveučilište Sjever Varaždin/ Koprivnica, član komisije. 

Nakon izlaganja ekspozea, kao reprezentativnog i sistematičnog izvoda iz opsežne doktorske teze, mr Slađana Kavarić Mandić je odgovarala na pitanja i komentare članova Komisije.

Budući da se u disertaciji doktorantkinja Kavarić Mandić bavila zanimljivom tematikom, koja u fokus stavlja poziciju i djelo izuzetno plodnog, znamenitog jugoslovenskog filozofa, borca za stvaralačkog, očovječenog čovjeka i jednog od utemeljivača praxis  filozofske škole, Danka Grlića, članovi Komisije su imali više pitanja, komentara i vrlo afirmativnih kvalifikativa govoreći o radu kandidatkinje. U svojoj istorijsko-komparativnoj analizi doktorantkinja Kavarić Mandić sagledava ključne aspekte Grlićeve kritike dogmatizma, apostrofirajući značaj i ulogu estetike.

Članovi Komisije su se nedvosmisleno usaglasili u ocjeni disertacije kao izuzetno uspješno obrađene, usklađene sa istaknutim ciljem, predmetom i hipotezama, u kontekstu sasvim konzistentno razvijene metodologije. Doktorska disertacija S. Kavarić Mandić, kako je istakao njen mentor, prof.dr Lino Veljak, predstavlja “paradigmatičan slučaj vrhunske analize i sinteze opusa jednoga od najoriginalnijih mislilaca minulog stoljeća”. Konačno, disertacija pod naslovom „Filozofija Danka Grlića“ predstavlja prvu monografiju u kojoj je na veoma sistematičan, obuhvatan i cjelishodan način izvršena rekonstrukcija ključnih dimenzija filozofskog opusa ovog značajnog mislioca. 

Broj posjeta : 305

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.