Zapaženo naučno istraživanje preporučilo profesora Miroslava Doderovića za priznanje Univerziteta Crne Gore
Zapaženo naučno istraživanje preporučilo profesora Miroslava Doderovića za priznanje Univerziteta Crne Gore

Na predlog Vijeća Filozofskog fakulteta redovnom profesoru dr Miroslavu Doderoviću, rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović uručio je priznanje za poseban doprinos razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore. Priznanje je uručeno na svečanoj sjednici Senata UCG, a odnosi se na veoma zapažene rezultate rada profesora Doderovića u protekloj godini.   

Profesor Doderović je objavio rad u Q1 časopisu koji je indeksiran na WoS listi, a ubraja se među 25% časopisa s najvišim faktorom odjeka u predmetnom području. Jedan rad je u fazi objavljivanja u međunarodnom Q2 časopisu koji se ubraja među 50% časopisa sa najvišoim faktorom uticaja. Objavio je ukupno 11 radova na WoS listi, a 2022. godine imao je citiranost 43.

Na temu aktuelnih klimatskih promjena, objavio je poglavlje u monografiji međunarodnog značaja, kao i dva poglavlja u monografiji nacionalnog značaja na temu istraživanja o trendovima temperature, padavina i kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Nikšić i teritoriji opštine Žabljaka.

Profesor Doderović učestvuje kao istraživač u dva međunarodna projekta COST akcije: Islamsko nasljeđe, narativi Istoka, Zapada, Juga, Sjevera Mediterana (1350–1750) (2018–2023), Ljudi u pokretu: zamršene istorije raseljavanja preko Mediterana (1492–1923) (2018–2023).

Rukovodilac je projekta, koji predstavlja sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Slovenije (2021/23. godina).

Pored navedenog, učestvovao je na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova.

Za izvanredno zalaganje u radu, redovno polaganje ispita i postignuti uspjeh u toku osnovnih studija (9,55), dobio je diplomu "Luča" 1991. godine. Godine 2018. dobio je Zlatnu plaketu Geografskog društva Crne Gore. Od marta 2019. godine je dio redakcije za izdavanje izvora za istoriju Crne Gore, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Član je Savjeta za lokalnu samoupravu i razvoj opštine Nikšić od 2021. godine.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.