Interni poziv za angažovanje demonstratora u ljetnjem semestru studijske 2022/2023. godine
Na osnovu Odluke Rektora Univerziteta Crne Gore br. 01-3472 od 06. 10. 2022. godine Filozofski fakultet raspisuje

 

I N T E R N I  P O Z I V

Za angažovanje demonstratora u ljetnjem semestru studijske 2022/2023. godine

 

Oblasti na kojima se angažuju demonstratori su:

- Metodika vaspitno-obrazovnog rada – 1 izvršilac

- Savremeni mediji iz filozofske i sociološke perspektive– 1 izvršilac

- IT u geografiji i istoriji – 1 izvršilac

Angažovanje se vrši u ljetnjem semestru studijske 2022/2023. godine u trajanju od 3 mjeseca sa opterećenjem od 4 sata sedmično.

Izbor kandidata se vrši po konkurentskoj osnovi, prema ostvarenom srednjem uspjehu na prethodnim nivoima (godinama kod Integrisanih studija), a koji nijesu u radnom odnosu u statusu saradnika u nastavi.

Pravo prijavljivanja imaju studenti master (uključujući studente četvrte i pete godine integrisanih studija) ili doktorskih studija, a koji nijesu u radnom odnosu ili honorarno angažovani u statusu sartadnika u nastavi.

Sa izabranim kandidatima zaključiće se Ugovor o izvršenju posla sa pripadajućom nadoknadom u bruto iznosu od 200 € za svaki mjesec angažovanja.

Nakon izvršenog posla demonstratoru se izdaje Uvjerenje o izvršenom poslu na našem i engleskom jeziku.

Prijave se podnose na arhivi Filozofskog fakulteta u Nikšiću u roku od  2 dana od objavljivanja Internog poziva na sajtu Fakulteta.

Uz prijavu se dostavlja potvrda o studiranju i prosjek ocjena ostvaren na prethodnom nivou studija odnosno prethodnim godinama studiranja kod integrisanih studija.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.