Filozofski fakultet, 18.05.2017

Predstavljen portal "Geografija za sve"Studijski program za geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Udruženje studenata „Geografija za sve“ predstavili su portal tog studijskog programa koji se bavi temama iz obalasti geografije.

Portal Geografija za sve uređivaće studenti i redovno ažurirati aktuelnim i sadržajima iz nastavnog procesa predviđenog planom i programom. Portala je aktiviran od 13. marta i sastoji se iz tri dijela: Prouči, uči, poduči (predstavljanje geografskih promjena, procesa i objakata u Crnoj Gori i u svijetu), Brza geografija (čine ga geografske karte, država sa svim simbolima i bitnim informacijama o tim državama) i Crna Gora.

Ovaj dio ima dvije cjeline - prvu cjelinu čine fotografije prirodnih ljepota, kulturno-istorijskih spomenika Crne Gore, a drugu tekstovi u kojima se govori o kulturno-istorijskim spomenicima, geografskim ljepotama, reljefu, rijekama, jezerma i s