Filozofski fakultet, 18.07.2018

Prvi poziv za predaju abstrakata za Međunarodnu konferenciju Green Room Sessions 2018Na Univerzitetu Crne Gore danas je održan sastanak predstavnika Počasnog, Oranizacionog i Naučnog odbora Međunarodne konferencije Green Room Sessions 2018.

Na sastanku je dogovoreno da ovaj međunarodni skup bude održan  1. i 2. novembra 2018. u prostorijama hotela Ramada u Podgorici.

U ime organizatora Konferencije, zadovoljstvo nam je da objavimo Prvi poziv za predaju abstrakata.

Ova Međunarodna konferencija se organizuje sa ciljem da bude platforma međunarodne naučne diskusije o održivom rukovođenju prirodnih resursa, poljoprivredi vezano sa pitanjima ekonomije i ekologije, nauci o tehnologiji hrane i prehrane, ruralnim razvojem sa posebnim osvrtom na ruralnu arhitekturu i kulturnim naseđem seoskih područja, životnom sredinom i šumarstvom. Green Room Sessions okuplja i povezuje nauku, istraživanje, industriju, društvene koncepte i prakse.

Cilj konferencije je i da dijelom uradimo sintezu i nadogradimo rezultate regionalnih sastanaka, pružajući priliku razmjene iskustava među učesnicima sa svih meridijana; pri tom diskutujući o politikama koje mogu pomoći razvoju poljoprivredne proizvodnje, ruralnog razvoja, agroekologije kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja.

Na sastanku je istaknuto da je konačni cilj traženje načina pružanja pomoć ljudima iz ruralnih područja i njihovim malim biznisima.

Konferencija će takođe inicirati pomjeranje teme sa dijaloga ka konkretnim aktivnostima, tražeći rješenja očuvanja biodiverziteta, identifikujući mogućnosti za sinergiju sa nacionalnim strateškim programima i regionalnim inicijativama, pospješujući regionalnu i međunarodnu saradnju između naučnika i biznisa.

Zvanični jezik konferencije, zbog medjunarodnog karaktera naučnog skupa je engleski jezik.

 

Detaljne informacije postavljene su na web strani Konfrencije: www.greenrooms.me