Filozofski fakultet, 15.10.2018

Javna tribina posvećena NTC programu učenjaStudijski program za psihologiju je u saradnji sa NTC centrima Crne Gore i vrtićem Vini Pu 12.  oktobra 2018. godine organizovao javnu tribinu posvećenu NTC programu učenja.
 
Renomirani ljekar i predavač, jedan od kreatora ovog programa, dr Ranko Rajović je govorio o posljedicama reproduktivnog znanja, o važnosti pokreta za razvoj sposobnosti, te neurofiziološkoj osnovi za razvoj asocijativnog mišljenja i uspostavljanja funkcionalnog znanja.
 
Tribinu su posjetili vaspitači, roditelji, profesori, studenti i uprava Filozofskog fakulteta. Ovo je jedna u nizu planiranih aktivnosti Studijskog programa za psihologiju u pravcu pospješivanja saradnje sa širom socijalnom zajednicom i razmjene iskustava sa predavačim i stručnjacima iz regiona.