Filozofski fakultet, 25.12.2018

Armina Rebronja, najbolji student Filozofskog fakulteta



X

O putu do uspjeha, zalaganjima, motivaciji, planovima za budućnost i savjetima za mlađe kolege razgovarali smo sa Arminom Rebronjom, najboljim studentom Filozofskog fakulteta (9.90) za tekuću studijsku godinu.

 

UCG: Proglašeni ste za najboljeg studenta svog fakulteta za tekuću studijsku godinu, šta za vas predstavlja ova nagrada?

Rebronja: Ovo priznanje doživljavam isključivo kao neki vid nagrade za dosadašnji rad, trud i zalaganje tokom studiranja.

 

UCG: Koliko je odricanja bilo potrebno da bi se postigao navedeni uspjeh?

Rebronja: Na to nisam gledala kao na odricanje, već kao investiciju u sebe. Mislim da je ključ uspjeha dobra organizacija vremena. Zbog dobre organizacije vremena nije bilo potrebe za odricanjem.

 

UCG: Kojim aktivnostima na fakultetu ste se bavili i koliko mislite da su pomogle u sticanju određenih znanja i vještina? 

Rebronja: Od aktivnosti na fakultetu istakla bih praktični rad u vrtiću, koji mi je dosta pomogao da sve ono što sam u teoriji savladala mogla sam i praktično primijenim.

 

UCG: Šta je za vas predstavljalo motivaciju tokom studija?

Rebronja: Moja motivacija tokom studija je bila ispunjenje cilja koji sam sebi postavila na samom početku, a to je da završim studije u roku. Kad sam završila prvu godinu dodatnu motivaciju sam pronašla u zadovoljstvu mojih roditelja sa mojim tadašnjim rezultatima studiranja.

 

UCG: Koje zadatke i ciljeve ste postavili sebi za predstojeći period, u domenu profesionalnog usavršavanja?

Rebronja: Sebi sam postavila cilj da završim osnovne studije i specijalističke, kasnije da završim magistarske pa doktorske studije.

 

UCG: Koju poruku biste poslali generacijama koje će se u budućnosti opredijeliti za vaš fakultet?

Rebronja: Mislim da je zanimanje vaspitača veoma perspektivno zanimanje  u našoj  državi. Ujedno je jedno od najodgovornijih zanimanja, a prije svega lijep poziv. Budućim generacijama poručujem da se opredijele za ovaj poziv, jer će steći brojna znanja, koja će im biti od koristi ne samo u poslu nego i u ulozi roditelja.