Filozofski fakultet, 20.04.2019

Učešće Premovića na Erasmus simpozijumu u TurskojDoc. dr Marijan Premović sa Studijskog programa za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore učestvovao je na Erasmus international academic research, 5-6 aprila 2019, u Izmiru, u Turskoj.

Doc. Premović imao je uvodno izlaganje na naučnom simpozijumu kao jedan od glavnih govornika i bio je član naučnog odbora za organizaciju simpozijuma (http://erasmussymposium.com/en/#).

Tema njegovog saopštenja u Izmiru bila je pod nazivom "Nahiye Plav in Skadar defter from 1485".

Broj posjeta : 333