Filozofski fakultet, 31.05.2019

Predavanje dr Dragana MarkovineX

Centar za Geopolitiku – Filozofskog fakulteta u Nikšiću uz podršku EU info centra iz Podgorice u ponedjeljak 3. juna 2019. godine u 11. 00 sati u svečanoj Sali Filozofskog fakulteta organizuje predavanje Dr Dragana Markovine - Evropska ideja danas-trideset godina postkomunističke tranzicije.

Ove godine navršava se trideset godina od rušenja Berlinskog zida, događaja koji je simbolički označio kraj stare i početak nove epohe u razvoju čovječanstva. Događaji iz 1989. godine označili su kraj bipolarnog svijeta, pobjedu demokratije i slobode nad totalitarizmom. Za razliku od većine država takozvanog Istočnog bloka, u kojima je rušenje Berlinskog zida pokrenulo reforme koje su vodile demokratizaciji društva, Jugoslavija - najslobodnija država komunističkog svijeta, izabrala je put nacionalizma i disolucije federalne države. Tri decenije kasnije, društva nastala raspadom Jugoslavije i dalje pokušavaju da se oslobode naslijeđa komunističke ideološke paradigme i okrenu se vrijednostima Evrope, zbog čega u ovim zajednicama još traje jedna vrsta postkomunističke tranzicije.

Dr Dragan Markovina je hrvatski istoričar, publicista i pisac. Radio je kao profesor na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Splitu, a kasnije kao direktor Arhiva Srba u Hrvatskoj. Autor je knjiga Između crvenog i crnog: Split i Mostar u kulturi sjećanja, Tišina poraženog grada, Povijest poraženih, Jugoslavenstvo poslije svega, Doba kontrarevolucije i Usamljena djeca juga. Za prvu knjigu dobio je Nagradu Mirko Kovač.

Broj posjeta : 569