Filozofski fakultet, 11.07.2019

Učešće Univerziteta Crne Gore u projektu Evropskog Vergelend centraX

Univerzitet Crne Gore učestvovaće u projektu Pripremanje budućih nastavnika u zemljama Zapadnog Balkana iz oblasti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava u periodu 2019–2021. godine.

Nosilac ovog projekta je Evropski Vergelend centar (The European Wergeland Centre, EWC), a finansijer je Ministarstvo vanjskih poslova Norveške.

S obzirom na to da Filozofski i Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore imaju najviše tzv. nastavničkih usmjerenja, te da oba fakulteta imaju intenzivnu praktičnu nastavu u školama, Projekat će biti realizovan na ove dvije organizacione jedinice Univerziteta.

U Projektu će učestvovati i Univerzitet za obrazovanje nastavnika iz Ciriha, kao partner Vergelend Centra, kao i 12  univerziteta/fakulteta iz šest balkanskih zemalja (Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije).

Osim univerziteta, u projektnim aktivnostima učestvovaće i zavodi za obrazovanje, instituti i fondacije koje se bave ovom problematikom.

Cilj ovog trogodišnjeg projekta je da doprinese kvalitetu obrazovanja budućih nastavnika u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, i to putem saradnje među univerzitetima/fakultetima koji obrazuju nastavnike.

Aktivnosti projekta biće fokusirane na razvoj novog i inovativnog modula iz oblasti obrazovanja za građanstvo, demokratiju i ljudska prava. Inovativnost se prvenstveno ogleda u tome što će modul biti razvijen uz konstantnu orijentaciju ka praktičnoj komponenti nastave.

Projekat će omogućiti: razvoj novih nastavnih materijala; obuku orijentisanu ka kompetencijama; podršku u razvoju inovativnog modula koji će biti usaglašen sa potrebama i pravilima uključenih univerziteta/fakulteta; pomoć u uspostavljanju mreže uključenih škola; mogućnost za povećanje časova prakse, tj. školskog rada; mogućnosti za uspostavljanje saradnje među institucijama obrazovanja u pojedinim zemljama, kao i poboljšanje saradnje u regionalnom kontekstu.

U početnim aktivnostima učestvovaće tri nastavnika sa Filozofskog fakulteta (doc. dr Dijana Vučković, prof. dr Veselin Mićanović i dr Nataša Krivokapić), kao i dvije profesorice sa Filološkog fakulteta (doc. dr Marijana Cerović i doc. dr Dušanka Popović). Ključne aktivnosti biće realizovane u saradnji sa školama, pa je metodička komponenta najznačajnija, što je prepoznato i kroz izbor članova tima. Tokom faza razvoja i praktičnog testiranja modula biće uključeni studenti oba fakulteta.

 

Image

 

Link za sajt EWC: http://www.theewc.org/ 

Broj posjeta : 467