Filozofski fakultet, 23.09.2019

Održana konferencija KEY projekta na Filozofskom fakultetu u NikšićuX

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću je 19. i 20. septembra 2019. godine realizovana konferencija partnerskih institucija KEY projekta. Riječ je o realizaciji ERASMUS+ projekta koji broji 18 partnerskih institucija iz Crne Gore i inostranstva (Srbija, Slovenija, Velika Britanija, Mađarska i Rumunija).

          Prema planu, konferenciji su prisustvovali predstavnici visokoškolskih institucija koje se bave predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem iz Srbije (Novi Sad, Vršac, Kruševac i Pirot), WEBIN iz Beograda, partnerska institucija iz Mađarske (Eotvos Jozef Foiskola, Baja, HU) i partnerske institucije u projektu iz Crne Gore (Univerzitet Crne Gore – Filozofski fakultet, Zavod za školstvo i JPU “Ljubica Popović”- Podgorica). Konferenciji su prisustvovali predstavnici nacionalne ERASMUS+ kancelarije u Crnoj Gori, koji su pozitivno ocijenili dosadašnju aktivnost u realizaciji KEY projekta.  

          Cilj KEY projekta je jačanje uloge visokoškolskih ustanova za obrazovanje nastavnika u sistemu kontinuiranog profesionalnog razvoja (KPR) u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

          Na konferenciji su predstavljene i usaglašene aktivnosti po pitanju osnivanja centara za obuku nastavnika, izrade pravilnika o radu centra, načinu implementacije upitnika za vaspitače, akreditaciji programa stručnog usavršavanja nastavnika/vaspitača, nabavci opreme i definisane preporuke za buduće aktivnosti na projektu.

Broj posjeta : 386