Filozofski fakultet, 06.11.2019

Novi broj časopisa MJSSX

Objavljen je novi broj časopisa Montenegrin journals for social sciences,  Volume 3. 2019. Issue 1.

Montenegrin Journal for Social Sciences (MJSS) je naučni časopis koji objavljuje rezultate istraživanja iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. MJSS kroz svoje aktivnost promoviše istorijska istraživanja i komparativan pristup proučavanju međunarodnih odnosa, političke ekonomije, geopolitičkih i geostrateških pogleda na Crnu Goru i Jugoistočnu Evropu.

Časopis Montenegrin Journal for Social Sciences indeksiran je u nekim od značajnijih naučnih baza, između ostalog u bazama: - CEOL-Central and Eastern European Online, Google Scholar, Index Copernicus, CiteFactor, Scientific Indexing Services, ISRA-Journal impact factor, Electronic Journals Library,  ROAD, General Impact Factor, OAJI - Open Academic Journals Index.

Izdavač časopisa je Centar za Geopolitiku, naučnoistraživačka ustanova osnovana krajem 2014. godine u okviru Filozofskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore.

U ovom broju nalaze se naučni radovi: Nikole Novaka-Geopolitical imaginations of Russia in the region of the Central and Eastern Europe; Luke Filipovića - Cultural perceptions of democratization and equality in national symbolisms as one of the structural foundations of eastern populism; Milana Šćekića-Crna Gora uoči vojnog sloma (1915-1916); Ivana Tepavčevića- Boka Kotorska at the beginning of the 20th century; Željka Karaule-Posljednja crnogorska bitka, dnevnik Austro-Ugarskog generala Stjepana Sarkotića.

Objavljeni su i prikazi nekoliko knjiga: Dino Dupanović –Novi istraživački talas, prikaz knjige Marko Attila Hoare, Bosanski Muslimani u Drugom svjetskom ratu; Milana Šćekića-Treći atentat na Kralja Aleksandra, prikaz knjige: Čedomir Antić, Kralj Aleksandar; Nade Tomović-Ugao naše stvarnosti, prikaz knjige: Živko Andrijašević, Balkanski ugao, kao i nekrolog Marijana Maša Miljića povodom smrti istoričara Radoja Pajovića.

Broj posjeta : 398