Filozofski fakultet, 11.12.2019

Praktične aktivnosti u vrtiću - Metodika usvajanja početnih matematičkih pojmovaStudenti/studentkinje II godine Studijskog programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje su u okviru predmeta Metodika usvajanja početnih matematičkih pojmova, pod mentorstvom prof. dr Veselin Mićanović i mr Marijanom Blečić, realizovali planirane praktične aktivnosti tokom mjeseca novembra. U vrtiću "Sunce" (JPU "Dragan Kovačević"- Nikšić) jednom nedeljno realizovane su aktivnosti u okviru planiranih tema, među kojima izdvajamo: Skupovi, Brojevi, Prostorne relacije itd. Poseban akcenat u okviru ovog dijela predmeta je na praktičnom osposobljavanju vaspitača/vaspitačica da u potpunosti odgovore savremenim zahtjevima vaspitno-obrazovnog procesa na predškolskom uzrastu, između ostalog kroz kreiranje podržavajućeg i podsticajnog ambijenta i materijala za učenje kroz igru. Dio atmosfere sa realizovanih aktivnosti donosimo na fotografijama.

Broj posjeta : 184