Filozofski fakultet

Magistarski rad / Anela Ćatović
 

Anela Ćatović javno će braniti magistarski rad Standardi i normativi vaspitno – obrazovnog rada u jaslicama, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Saša Milić, Filozofski fakultet Nikšić, mentor
  2. Dr Katarina Todorović, Filozofski fakultet Nikšić, član
  3. Dr Jovana Marojević, Filozofski fakultet Nikšić, član

 

Javna odbrana obaviće se   22. 01. 2021. godine u  12  časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 134