Filozofski fakultet

Magistarski rad / Daliborka Stanković

Magistarski rad Slovo kao oznaka i broj u početnoj nastavi matematike , kandidatkinje Daliborke Stanković, izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.


Broj posjeta : 138