Filozofski fakultet

Magistarski rad / Flora Berisha
U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama, magistarski rad Komparativna analiza reforme nastavnih planova i programa u nižim razredima osnovne škole u Crnoj Gori i Albaniji (2010-2020), kandidatkinje Flore Berishe, izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 35