Filozofski fakultet

Magistarski rad / Milena Kandić
Milena Kandić javno će braniti magistarski rad Razumijevanje strukture bajke u V razredu osnovne škole uz primjenu Propove morfologije , pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Dijana Vučković, Filozofski fakultet Nikšić, mentor
  2. Prof. dr Veselin Mićanović, Filozofski fakultet Nikšić, član
  3. Doc. dr Svetlana Kalezić Radonjić, Filološki fakultet Nikšić, član

 

Javna odbrana obaviće se   24. 05. 2021. godine u  10  časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 49