Filozofski fakultet

Magistarski rad / Ivana Janković
 

Ivana Janković javno će braniti magistarski rad Prostorno-planerski aspekti strateške karte buke na primjeru Glavnog grada Podgorica, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Miroslav Doderović, Filozofski fakultet Nikšić, mentor
  2. Doc.dr Dragan Burić, Filozofski fakultet Nikšić, član
  3. Profdr Dragomir Kićović, Univerzitet u Prištini , sa sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, član

Javna odbrana obaviće se   07. 07. 2021. godine u  10  časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 163