Filozofski fakultet, 13.06.2018

Magistarski rad Slađane KovačevićMagistarski rad Slađane Kovačević  Socijalno-psihološke determinante stava prema posljedicama agresivnog ponasanja među učenicima III ciklusa osnovne škole izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić, 13. 06. 2018. godine