Filozofski fakultet, 21.09.2018

K O N K U R S  za upis studenata na postdiplomske-magistarske studijeK O N K U R S

 

Za upis studenata na postdiplomske-magistarske studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na sljedećim studijskim programima:

- Sociologija                                                                  5

- Pedagogija                                                                  5

- Filozofija                                                                    5

- Istorija                                                                        5

- Inkluzivno obrazovanje                                                5

- Predškolsko vaspitanje                                                 5

 

  1. Uslovi:

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su stekli:

- diplomu odgovarajućeg osnovnog studija (VIII semestra) ili diplomu srodnog  studija uz obavezu polaganja diferencijalnog ispita,

- diplomu postdiplomskih specijalističkih studija (240 ECTS kredita).

 

2.Dokazi:

 

Kandidat podnosi:

  • popunjen formular prijave, (kancelarija za magistarske studije br. 101)
  • ovjerenu fotokopiju diplome (VIII semestra),
  • ovjerenu fotokopiju diplome postdiplomskih specijalističkih studija o stečenom zvanju,,
  • uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim, odnosno postdiplomskim specijalističkim studijama,
  • izvod iz matične knjige rođenih.

 

  1. Rok

Prijave na konkurs podnose se kancelariji za magistarske studije br. 101, Filozofskog fakulteta 25 i 26. 09. 2018. godine.

      Rezultati konkursa će biti objavljeni 28.09. 2018.godine.

      Upis kandidata izvršiće se 2 i 3. oktobra 2018.

      Prijem studenata će se obaviti 4. oktobra 2018. godine, kada počinje nastava.