Filozofski fakultet, 18.06.2019

Magistarski rad Jelene Šćepanović je na uvid javnostiMagistarski rad Diferencirani pristup pri izvođenju nastave geometrije u I ciklusu osnovne škole, kandidatkinje Jelene Šćepanović , izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić, 18. 06. 2019.godine

Broj posjeta : 493