Filozofski fakultet, 01.10.2019

OTVORENI DANI NAUKE Debata: Digitalne tehnologije i humanističke naukeX

U okviru festivala Otvoreni dani nauke koji organizuje Ministarstvo nauke Crne Gore, u srijedu 2. oktobra 2019. godine u 12.00 h u svečanoj sali Filozofskog fakulteta u Nikšiću, biće održana Debata: Digitalne tehnologije i humanističke nauke

Jedan od izraženijih problema sa kojima se suočava naučna zajednica u Crnoj Gori, naručito onaj dio koji se bavi humanističkim naukama, svakako je nedostupnost adekvatnih izvora koji se koriste u pripremi stručnih i naučnih radova. Primjena savremenih tehnologija, prije svega digitalizacija, otvorila je prostor za ublažavanje ovih ograničenja i praksa korištenja digitalnih tehnologija u obradi i prezentaciji ovih izvora odavno je prisutna u državama Zapadne Evrope. U ovim sredinama proteklih 10 godina učinjeni su ozbiljni pomaci u digitalizaciji različitih sadržaja koje koriste predstavnici naučne zajednice. Najznačajnije svjetske biblioteke, arhivi, muzeji i slične institucije predano rade na procesu digitalizacije sadržaja koji se koriste u naučno-straživačkom radu. Na taj način obezbjeđuje se dostupnost izvora ali i njihova zaštita, pošto krajni korisnici ne dolaze u kontakt sa orginalnim dokumentima i na taj način ih ne oštećuju.

Proces digitalizacije u Crnoj Gori je u povoju i veoma mali broj institucija pridaje pažnju ovom načinu korištenja naučnih sadržaja. Vjerujemo da bi otvorena javna debata o ovom problemu značajno približila prednosti upotrebe savremenih digitalnih medija. Digitalizacijom različitih sadržaja kao što je arhivska građa, štampa, literatura i drugi dokumenti obezbjedila bi se dostupnost izvora crnogorskoj, ali i međunarodnoj istraživačkoj zajednici čime bi se otvorio prostor za dalja i svobuhvatnija istraživanja. Osnovna ideja naše inicijative je da se u okviru Dana Nauke, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću organizuje debata o značaju digitalizacije, izazovima, ograničenjima i prednostima ovog procesa. Učesnici debate
predstavili bi svoja iskustva i probleme sa kojima se suočavaju, nakon čega bi se pripremili zaključci i preporuke koji bi mogli poslužiti kao osnova za dalju problematizaciju ovog pitanja. U okviru debate učestvovali bi predstavnici naučne zajednice Crne Gore, Ministarstva nauke, Državnog arhiva Crne Gore, Centralne biblioteke Crne Gore, kao i članovi organizacija i kompanija koje imaju iskustva sa procesom digitalizacija kao i predstavnici informatičkih i softverskih kompanija koji bi učesnike upoznali sa savremenim trendovima u ovoj oblasti.

Broj posjeta : 139