Filozofski fakultet, 31.10.2019

Konkurs za učešće  u ljetnjoj školi "The Cultural Heritage of Hungary", Univerzitet u PečujuRaspisan je konkurs za učešće  u ljetnjoj školi pod nazivom "The
Cultural Heritage of Hungary" u organizaciji Univerziteta u Pečuju.
Raspoloživ broj mjesta je 1, a pravo na prijavu imaju studenti
sa FLU, AF, i Filozofski fakultet, studijski program: Istorija.

Škola će se održati u periodu od 5-19. jula 2020. Pokriveni su svi
troškovi-smještaj I hrana (tokom radne sedmice).

U samom konkursu se nalaze detaljnije informacije.
Link do konkursa:
https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/55193-konkurs-za-ucesce-u-lje
tnjoj-skoli-univerziteta-u-pecuju-madarska-flu-arhitektonski-fakultet-i-filo
zofski-fakultet-rok-29-novembar-2019

Broj posjeta : 104