Filozofski fakultet, 07.02.2020

Odbrana polaznih istaraživanja, Mr Esko MuratovićU skladu sa članom 35 Pravila doktorskih studija, daje se sljedeće obavještenje:
Mr Esko Muratović, braniće polazna istraživanja na Filozofskom fakultetu UCG, u subotu 15.02.2020. godine u 14 časova pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sljedećem sastavu:

1.    Prof.dr Dragan Jakovljević, predsjednik komisije
2.    Prof.dr Hrvoje Jurić, mentor
3.    Prof.dr Milenko Perović, član

Predsjednik Komisije za doktorske studije
Prof.dr Živko Andrijašević

Broj posjeta : 231