Filozofski fakultet, 21.09.2017

Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Filozofskim fakultetom u LjubljaniDekan Filozofskog fakulteta, prof.dr Goran Barović će u petak, 22.9.2017.godine, potpisati Memorandum o saradnji sa Filozofskim fakultetom u Ljubljani. Memorandumom će biti utvrđena  međusobna saradnja o izvođenju naučno-nastavnog, struč­nog i istraživačkog rada.

U sklopu studijskog boravka kolega i koleginica sa Filozofskog fakulteta u Ljubljani, predviđeno je više radnih sastanaka, a svečano potpisivanje Memoranduma će se realizovati u 12 časova u svečanoj sali, na Filozofskog fakulteta.