Filozofski fakultet, 05.06.2020

Magistarski rad Vladane PejovićMagistarski rad  UKLJUČENOST NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREVENCIJI VRŠNJAČKOG NASILJA MEĐU UČENICIMA III CILKUSA OSNOVNIH ŠKOLA U CRNOJ GORI,  kandidatkinje Vladane Pejović , izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 128