Filozofski fakultet, 22.07.2020

Magistarski rad Mila LopičićMila Lopičićjavno će braniti magistarski rad Rukovođenje osnovnim školama kao osnov za unapređenje vaspitno- obrazovnog rada djece sa posebnim obrazovnim potrebama, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. dr Veselin Mićanović, Filozofski fakultet Nikšić
  2. dr Tatjana Novović, Filozofski fakultet Nikšić
  3. dr Biljana Maslovarić, Filozofski fakultet Nikšić

 

Javna odbrana obaviće se   02. 09. 2020. godine u  11 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 173