Filozofski fakultet, 10.09.2020

Informacije o prijemnom ispitu za upis na dvogodišnje master studijeUpis studenata na dvogodišnje master studije obaviće se u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studije Univerziteta Crne Gore. Pored ostalog, kandidati zainteresovani za upis polagaće prijemni ispit.
U dodatku su informacije o prijemnom ispitu po studijskim programima. U prilogu se nalazi i Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studije Univerziteta Crne Gore.


Dokumenti

Broj posjeta : 755