Filozofski fakultet, 12.10.2020

Preliminarne rang liste za upis na specijalističke studije (II upisni rok)Primljeni kandidati poštom dostavljaju:

  • Popunjen indeks,
  • 2 fotografije,
  • 2 prijavna lista,
  • Uplatnicu prve rate školarine u iznosu od 125€.

 

Upis kandidata predviđen je do 14. X 2020. godine.

Rasporedi časova/konsultacija biće istaknuti na sajtu Filozofskog fakulteta, na stranici svakog studijskog programa.

 

Rang liste:

Dokumenti

Broj posjeta : 132