Filozofski fakultet, 09.11.2020

Magistarski rad / Slobodan VujovićSlobodan Vujovićjavno će braniti magistarski rad Usvajanje gramatičkih pojmova iz maternjeg jezika u petom razredu osnovne škole, pred Komisijom u sastavu:

  1. Doc. dr Dijana Vučković, Filozofski fakultet Nikšić, mentor
  2. Dr Katarina Todorović, Filozofski fakultet Nikšić, član
  3. Prof. dr Sonja Nenezić, Filološki fakultet Nikšić, član

 Javna odbrana obaviće se 18.11.2020. godine u 15 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 196