Filozofski fakultet, 16.11.2020

Magistarski rad / Danijela PopovićDanijela Popovićjavno će braniti magistarski rad Interpretacija basne po sistemu problemske nastave u IV razredu osnovne škole , pred Komisijom u sastavu:

  1. Doc. dr Dijana Vučković, Filozofski fakultet Nikšić, mentor
  2. Prof. dr Veselin Mićanović, Filozofski fakultet Nikšić, član
  3. Doc. dr Svetlana Kalezić Radonjić, Filološki fakultet Nikšić, član

 

Javna odbrana obaviće se 23.11.2020. godine u 12 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Broj posjeta : 98