Fakultet likovnih umjetnosti, 20.02.2021

Radovi studentkinje Aleksandre Aranitović, virtuelna izložbaX

U prethodnim radovima imala sam namjeru da otvorim likovnu problematiku teme koja mi se nametnula kao tema prostorne organizacije slike. Prirodan proces izučavanja likovne umjetnosti  je doveo do toga da  upravo  tema prostora i prostorne organizacije donosi, iz moje vizure, jedan posve drugačiji tehnološki postupak organizacije slike što je rezultiralo promjenom medija. Odlučila sam se da ispratim kurs koji je problematika organizacije slike nametnula, a radi se o problematici kombinatorike likovnih elemenata stoga sam počela da koristim računar kao svoju grafičku alatku. Može se reći da su moji skoriji radovi grafike koje su kompjuterizovane. U početku su one djelimično kompjuterizovane, da bi kasnije  postale u potpunosti kompjuterska kombinatorika.  Sa aspekta grafike kao izvornog medija to je značajno zbog toga što niz beskonačnih mogućnosti i kombinatorika proiciranja slika koje stvaram itekako ima veze sa samim grafičkim procesom koji prije svega podrazumijeva reprodukciju crteža.

Aleksandra Aranitović(Specijalističke studije, SP Grafika)

Povezane vijesti:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1279/objava/105214-virtuelna-izlozba-studenata-fakulteta-likovnih-umjetnosti-od-19-februara

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Broj posjeta : 239