Fakultet likovnih umjetnosti

Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje Link
305 Ostalo Min. Kulture-kreativna industrija (Art suveniri) Art suveniri FLU01-01-2017-01-01-2017
298 Bilateralni međunarodni Namjenska sredstva za projekte Galerije 42 Namjenska sredstva za projekte Galerije 42 FLU01-01-1970-01-01-1970
98 Ostalo Njegovanje kulturnog identiteta djece grada Cetinja Njegovanje kulturnog identiteta djece grada Cetinja FLU01-01-2015-31-12-2015
97 Ostalo TERRA KIKINDA,IZLOŽBA TERRA KIKINDA,IZLOŽBA FLU01-01-2015-31-12-2015