Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
932 Ministarstvo kulture CG Proslava jubileja Fakulteta likovnih umjetnosti FLU2018-2018
931 Ministarstvo kulture CG Izložba i predavanja umjetnika Dušana Zidara i Nikole Vukoslavovića FLU2018-2018
305 Ostalo Min. Kulture-kreativna industrija (Art suveniri) Art suveniri FLU2017-2017
930 Ministarstvo kulture CG "Antifašistička mapa Nikšića" FLU2016-2017
97 Ostalo TERRA KIKINDA,IZLOŽBA TERRA KIKINDA,IZLOŽBA FLU2015-2015
929 Ministarstvo kulture CG Izlagački projekat "Terra" FLU2014-2015
98 Ostalo Njegovanje kulturnog identiteta djece grada Cetinja Njegovanje kulturnog identiteta djece grada Cetinja FLU2014-2015
928 Ministarstvo kulture CG Izlagački projekti u okviru Centra 42 za umjetnička istraživanja FLU2012-2017
298 Bilateralni međunarodni Namjenska sredstva za projekte Galerije 42 Namjenska sredstva za projekte Galerije 42 FLU1970-1970