Fakultet likovnih umjetnosti, 11.03.2021

Rad studentkinje Vesele MadžgaljX

Kontradiktornost života savremene civilizacije mogla bi se smjestiti u geslo - Ako si mi bližnji - budi mi dalj(nj)i...

Taj smisao kulminirao je u sadašnjoj svojoj etapi koju živimo - pandemiji COVID 19.

Nije to ni prva, a ni poslednja pandemija koju poznaje ljudski rod u svojoj istoriji. Ona sa sobom nosi poruku o jednoj drugoj vrsti bliskosti; možda smo time skrenuti i na jednu spiritualnu liniju odnosa, ljubavi, prijateljstva, dobronamjernosti. Pomenuti kvaliteti asocijacija su naše fizičke bliskosti, a ukoliko je ličnost koja se doživljava daleko, onda se taj odnos uzdizao na nivo i lirskog i epskog od čega je i satkana istorija umjetnosti...

Detalj iz ateljea gdje se umjetničko obrazovanje smješta u novu košulju postojanja...

Vesela Madžgalj (Osnovne studije, SP Slikarstvo)

Image

Broj posjeta : 246