Fakultet likovnih umjetnosti

Raspored završnih i popravnih završnih ispita u septembarskom ispitnom roku studijske 2020/2021. godine
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI

Raspored završnih i popravnih završnih ispita

u septembarskom ispitnom roku studijske 2020/2021. godine

 

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

I GODINA   - I i II semestar

 

r.br.

      PREDMETI

 

I ROK

II ROK  /popravni/

 1.  

ANALITIČKO CRTANJE II

10.09.2021.g   u    10:00

17.09.2021.g   u    10:00

 1.  

ISTORIJA UMJETNOSTI I

ISTORIJA UMJETNOSTI II

30. 08.2021.g   u   09:00

31. 08.2021.g   u   09:00

06.09.2021.g   u   09:00

07.09.2021.g   u   09:00

 1.  

LIKOVNA ANATOMIJA  I

01.09.2021.g   u    10:00

14.09.2021.g   u    10:00

 1.  

ENGLESKI JEZIK I 

ENGLESKI JEZIK II

07.09.2021.g   u    08:30

07.09.2021.g   u    08:30

14.09.2021.g   u    08:30

14.09.2021.g   u    08:30

 1.  

UVOD U DIZAJN

07.09.2021.g   u    10:00

15.09.2021.g   u    10:00

 1.  

MODELOVANJE I

08.09.2021.g   u    10:00

13.09.2021.g   u    10:00

 1.  

OSNOVI LIKOVNIH ELEMENATA

31.08.2021.g   u    11:00

07.09.2021.g   u    11:00

 1.  

OSNOVI LIKOVNE TEHNOLOGIJE

       Test: 31.08.2021.g.   u   12:00

       Ispit: 03. 09.2021.g   u   12:00

  Test: 10.09.2021.g.  u    12:00

   Ispit:13.09.2021.g   u   12:00

 1.  

GRAFIKA II

09.09.2021.g   u    11:00

15.09.2021.g   u    11:00

 1.  

UVOD U ILUSTRACIJU

02.09.2021.g   u    10:00

16.09.2021.g   u    10:00

 1.  

APLIKATIVNI GRAFIČKI SOFTVER II

02.09.2021.g   u     12:00

16.09.2021.g   u    12:00

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

II GODINA   - III i IV semestar

 

r.br.

             PREDMETI

 

I ROK

II ROK   /popravni/

 1.  

ISTORIJA UMJETNOSTI III

ISTORIJA UMJETNOSTI IV

30.08.2021.g   u    11:00

31.08.2021.g   u    11:00

06.09.2021.g   u   11:00

07.09.2021.g   u    11:00

 1.  

OSNOVI FOTOGRAFIJE I  

OSNOVI FOTOGRAFIJE II

03.09.2021.g   u    10:00

03.09.2021.g   u    11:30

13.09.2021.g   u    10:00

13.09.2021.g   u    11:30

 1.  

INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA I

02.09.2021.g   u   10:00

rad poslati najkasnije do 31.08. na

email: markm@t-com.me

09.09.2021.g   u    10:00

rad poslati najkasnije do 07.09. na

email: markm@t-com.me  

 1.  

SLIKARSKA TEHNOLOGIJA

03.09.2021.g   u     13:00

13.09.2021.g   u     13:00

 1.  

SLIKARSTVO III

SLIKARSTVO IV

30.08.2021.g   u    13:00

30.08.2021.g   u    13:30

09.09.2021.g   u    13:00

09.09.2021.g   u    13:30

 1.  

ENGLESKI JEZIK III

ENGLESKI JEZIK IV

06.09.2021.g   u    09:00

06.09.2021.g   u    09:00

16.09.2021.g   u    09:00

16.09.2021.g   u    09:00

 1.  

GRAFIKA III

GRAFIKA IV

09.09.2021.g   u    12:00

09.09.2021.g   u    12:30

15.09.2021.g   u    12:00

15.09.2021.g   u    12:30

 1.  

IZBORNI SLIKARSKI ATELJE I

IZBORNI SLIKARSKI ATELJE II

10. 09.2021.g   u    14.00

10. 09.2021.g   u    14.30

17.09.2021.g   u    14:00

17. 09.2021.g   u    14.30

 1.  

LAYOUT

08.09.2021.g   u    10:30

16.09.2021.g   u    10:30

 1.  

TEHNOLOGIJA INDUSTRIJSKE GRAFIKE

02.09.2021.g   u     12:00

16.09.2021.g   u     12:00

 1.  

INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA II

06.09.2021.g   u    11:00

13.09.2021.g   u    11:00

 1.  

VEČERNJI AKT

10.09.2021.g   u   12:00

17.09.2021.g   u    12:00

 1.  

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE II

07.09.2021.g   u    11:00

15.09.2021.g   u    11:00

 1.  

ILUSTRACIJA

02.09.2021.g   u    11:00

16.09.2021.g   u     11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

III GODINA   - V i VI semestar

r.br.

PREDMETI

I   ISPITNI  ROK

II ROK  /popravni/

 1.  

ZIDNE SLIKARSKE TEHNIKE

30.08.2021.g   u   11:00

14.09.2021.g   u     11:00

 1.  

CRTANJE III

CRTANJE IV

10.09.2021.g   u   14:00

10.09.2021.g   u   14:00

17.09.2021.g   u    14:00

17.09.2021.g   u   14:00

 1.  

ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE

31. 08.2021.g   u  13.00

07.09.2021.g   u   13:00

 1.  

PROSTORNE KOMPOZICIJE

02.09.2021.g   u   15:00

Eksplikaciju rada poslati na email milenajovicevic33@gmail.com najkasnije do 31.08.

17.09.2021.g   u   15:00

Eksplikaciju rada poslati na email milenajovicevic33@gmail.com najkasnije do 15.09.

 1.  

SAVREMENE GRAFIČKE TEHNIKE

01.09. 2021.g   u  10:00

10.09.2021.g   u   10:00

 1.  

UMJETNIČKI KONCEPTI MODERNE          

09.09.2021.g   u  13:00

14.09.2021.g   u  13:00

 1.  

TEHNOLOGIJA NOVIH MEDIJA

02.09.2021.g   u  12:30

16.09.2021.g   u    12:30

 1.  

DIZAJN I MARKETING

31.08.2021.g   u  10:30

14.09.2021.g   u  10:30

 1.  

FOTOGRAFIJA U DIZAJNU

03.09.2021.g   u  13:00

13.09.2021.g   u    13:00

 1.  

ILUSTRACIJA I KNJIGA I

ILUSTRACIJA I KNJIGA II

07.09.2021.g   u  11:00

07.09.2021.g   u   11:00

15.09.2021.g   u    11:00

07.09.2021.g   u    11:00

 1.  

PROJEKTOVANJE

01.09.2021.g   u  12:00

15.09.2021.g   u    12:00

 1.  

PORTFOLIO

02.09.2021.g   u   16:00

Eksplikaciju rada poslati na email milenajovicevic33@gmail.com najkasnije do 31.08

17.09.2021.g   u   16:00

Eksplikaciju rada poslati na email: milenajovicevic33@gmail.com  najkasnije do 15.09.

 1.  

SAVREMENA UMJETNOST

09.09.2021.g   u   14:00

14.09.2021.g   u  14:00

 1.  

TEORIJA I ESTETIKA MEDIJA

06.09.2021.g   u  12:00

16.09.2021.g   u    12:00

 1.  

KONZERVACIJA

30.08.2021.g   u   12:00

14.09.2021.g   u   12:00

 1.  

VIDEO

31.08.2021.g   u   12:00

07.09.2021.g   u    12:00

 1.  

TIPOGRAFIJA I PISMO

08.09.2021.g   u    11:30

16.09.2021.g   u    11:30

 1.  

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE IV

07.09.2021.g   u    12:00

15.09.2021.g   u    12:00

 1.  

SLIKARSTVO VI

07.09.2021.g   u    10:00

17.09.2021.g   u   10:00

 1.  

PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA

06.09.2021.g   u    10:00

13.09. 2021.g   u   10:00

 1.  

ZAVRŠNI RAD

 

20. 09. 2021.g   u  10:00

 

 

 

 

POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

I i II semestar

r.br.

PREDMETI

I  ROK

II ROK   /popravni/

1

TEORIJA I PRAKSE SAVREMENE UMJETNOSTI I

TEORIJA I PRAKSE SAVREMENE UMJETNOSTI II

09.09.2021.g   u   15:00

09.09.2021.g   u   16:00

14.09.2021.g   u   15:00

14.09.2021.g   u   16:00

2

PORTFOLIO  I

PORTFOLIO II

02.09.2021.g   u  16:00

02.09.2021.g   u   16:00

seminarski rad poslati na email milenajovicevic33@gmail.comnajkasnije do 31.08.

17.09.2021.g   u   16:00

17.09.2021.g   u   16:00

seminarski rad poslati na email milenajovicevic33@gmail.comnajkasnije do

15.09.

3

ISTORIJA I TEORIJA DIZAJNA I

ISTORIJA I TEORIJA DIZAJNA II

07.09.2021.g   u    11:00

07.09.2021.g   u    11:30

15.09.2021.g   u    11:00

15.09.2021.g   u    11:30

4

PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA I

03.09.2021.g   u   14:00

13.09.2021.g   u     14:00

5

INTERMIDIJALNA SKULPTURA II

08.09.2021.g   u    11:00

13.09.2021.g   u     11:00

6

SKULPTURA U TERAKOTI I POLIESTERU II

08.09.2021.g   u    11:00

16.09.2021.g   u    11:00

7

GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE IV

07.08.2021.g   u  12:00

15.09.2021.g   u    12:00

 

 

POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE  STUDIJE

I i II semestar

r.br.

PREDMETI

 

I ROK

II ROK   /popravni/

1.

Filozofija umjetnosti III

01.09.2021.g   u  12:00

13.09.2021.g   u  12:00

2.

Teorija i prakse savremene umjetnosti III

09.09.2021.g   u   16:00

 

14.09.2021.g   u  16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTER  STUDIJE

  I i II semestar

 

r.br.

                PREDMETI

 

I ROK

II ROK /popravni/

      1.

MURAL MA

30.08.2021.g   u   13:00

14.09.2021.g   u   13:00

      2.

RAZVOJ I TEORIJA DIZAJNA MA I

RAZVOJ I TEORIJA DIZAJNA MA II

07.09.2021.g   u  11:00

07.09.2021.g   u  11:30

15.09.2021.g   u  11:00

15.09.2021.g   u  11:30

      3.

SLIKARSTVO – METODE UMJET.ISTRAŽIVANJA MA I

07.09.2021.g   u    11:00

17.09.2021.g   u   11:00

      4.

TEORIJA I PRAKSE SAVREMENE UMJETNOSTI I

TEORIJA I PRAKSE SAVREMENE UMJETNOSTI II

09.09.2021.g   u.   15:00

09.09.2021.g   u.   16:00

14.09.2021.g   u   15:00

14.09.2021.g   u   16:00

5.

PRIMIJENJENA FOTOGRAFIJA MA I

31.08.2021.g   u  11:00

16.09.2021.g   u  11:00

6.

TIPOGRAFIJA I PISMO MA

08.09.2021.g   u    12:00

16.09.2021.g   u    12:00

7.

FOTOGRAFIJA MA

03.09.2021.g   u  14:00

13.09.2021.g   u  14:00

8.

VAJARSTVO – METODE UMJETNIČKOG ISTRAŽIVANJA II

08.09.2021.g   u  11:00

17.09.2021.g   u  11:00

9.

SAVREMENE SKULPTORSKE FORME I

SAVREMENE SKULPTORSKE FORME II

08.09.2021.g   u  12:00

08.09.2021.g   u  12:30

13.09.2021.g   u  12:00

13.09.2021.g   u  12:30

10.

PROSTORNA KOMPOZICIJA MA

02.09.2021.g   u  15:00

Eksplikaciju rada poslati na email milenajovicevic33@gmail.com

najkasnije do 31.08.

17.09.2021.g   u  15:00

Eksplikaciju rada poslati na email

najkasnije do 15.09.

11.

KNJIGA MA

07.09.2021.g   u  12:30

15.09.2021.g   u  12:30

 

 

Broj posjeta : 455