Fakultet likovnih umjetnosti

Obavještenje za kandidate koji ispunjavaju uslove za upis u drugu godinu master studija
Obavještenje za kandidate koji ispunjavaju uslove za upis u drugu godinu master studija

POZIV
svim kandidatima koji su konkurisali za upis na I godinu master studija u studijskoj 2021/2022 a imaju već stečenu diplomu sa 240ECTS kredita

Pozivaju se svi kandidati, koji to žele, a već imaju stečenu diplomu sa obimom od 240 ECTS kredita, bez obzira na postignute rezultate na prijemnom ispitu i objavljenu Preliminarnu rang listu za prijem kandidata, objavljena na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta likovnih umjetnosti dana 05.10.2021.g. da studentskoj službi Fakulteta likovnih umjetnosti podnesu zahtjev za direktan upis na II godinu master studija.

Zahtjevi se podnose u studentskoj službi Fakulteta zaključno sa danom 07.10.2021.g., do 12:00 časova.

Uz predmetni zahtjev obavezno je priložiti dokaz, tj. ovjerenu kopiju ili original uvjerenje/ diplomu o stečenom visokom obrazovanju nivoa 240 ECTS kredita.

 

FLU

Dokumenti

Broj posjeta : 376

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.