Nastavak međunarodne saradnje sa Centrom za likovnu i primijenjenu umetnost Terra

18.05.2022


Nastavak međunarodne saradnje sa Centrom za likovnu i primijenjenu umetnost Terra
 
 
Nakon prošlogodišnje obnove saradnje kojom je okončana 15-ogodišnja pauza, međunarodna bileteralna saradnja dve institucije je nastavljena u maju ove godine u okviru programa “Studentski kamp Terra”, gdje se decenijama unazad, atelje "Terra" predstavlja kao nastavna baza mnogim studentima i njihovim profesorima iz Srbije i inostranstva pri čemu se posebno ističe pedagoška aktivnost i saradnja sa akademijama i umjetničkim fakultetima iz okruženja (Beograd, Novi Sad, Temišvar, Cetinje):
 
-" Na inicijativu vajarskog odsjeka Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje, a uz podršku Univerziteta Crne Gore Prijestonice Cetinje i Turističke organizacije Cetinje, ove godine su studenati Master studija realizovali radionicu iz oblasti tehnike vajanja skulpture u terakoti. Vajarske masterklasove vodili su mr Slobodan Kojić, akademski vajar, osnivač i direktor centra "Terra" i nekadašnji profesor Fakulteta likovnih umjetnosti sa Cetinja i dr Ivana Radovanović docent Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje. Pred pomenutih profesora, studenti FLU Cetinje Ksenija Borozan, Nikola Balević, Sara Petrović, Aleksandra Arnatović, Milica Lakićević, Dragana Petković, Željka Pestorić i Mato Uljarević mogli su da stiču i nova znanja i iskustva sa predavanja profesora Zdravka Joksimovića sa Fakulteta likovnih umetnosti iz Beograda kao i Nikole Macure i Aleksandra Bunčića sa vajarskog odseka Akademije umetnosti iz Novog Sada koji su sa svojim studentima u isto vreme učestvovali u programu studenstkog kampa u ateljeu "Terra". Program desetodnevnog boravka u ateljeu Terra u okviru predmeta Akademska praksa Terra je predložen kao dio redovnog programa II godine master akademskih studija vajarstva FLU Cetinje u okviru obnove bolonjske akreditacije. Studentski radovi nastali na ovogodišnjoj radionici će na jesen biti prezentovani javnosti u Galeriji "Terra" nakon čega je planirana izložba u prostoru JU Muzeja i galerija Podgorice gdje će, pored studentskih radova, javnosti biti predstavljeni programi u organizaciji CLPU Terra te potencijali i značaj budućih zajedničkih projekata" - navodi Aleksandar Lipovan, menadžer međunarodne saradnje iz CLPU ,,Terra".
 
Budući da rad i boravak u objektu stare ciglane i crepane odnosno danas Ateljeu "Terra", koji ima status spomenika kulture od značaja za industrijsko nasleđe, nudi sve raspolozive tehničke i tehnološke uslove za prenošenje znanja, studentima je tokom ove sedmodnevne praktične nastave paralelno preneseno i četrdeset godina integrisanog iskustva u radu sa glinom:
-" Pored skulptorske prakse, studenti su imali priliku i da se upoznaju sa osnovama ReOrg metoda, internacionalno priznatog inovativnog načina reorganizacije i optimizacije muzejskih depoa, koji je 2021. implementiran u depou centra Terra. Transfer znanja iz oblasti muzeološke prakse je od izuzetnog značaja za samoupravljanje, dokumentovanje i adekvatno čuvanje umjetničkih predmeta što su gosti iz Crne Gore prepoznali kao primjer dobre prakse koji bi prilagodili svojim potrebama i realizovali u budućnosti u okviru svojih institucija. Za vrijeme njihovog boravka takođe su bili u prilici da posjete otvaranje dvije samostalne izložbe vajarskih radova i instalacija u organizaciji centra "Terra" (Ritualna inkluzija - Marija Jeftić Dajić – u Galeriji "Terra", kao i izložba “Dust” autorki Andree Petraković i Tatjane Dimitrijević u Salonu muzeja Terra). Na ovaj način tj. uvidom u recentno stvaralaštvo pomenutih autorki, studenti su mogli da steknu utisak o jednom segmentu aktuelne umjetničke prakse u Srbiji. Studenti su takođe participirali kao edukatori u dječjim radionicama organizovanim u okviru programa Evropska noć muzeja koji se odvijao u Muzeju "Terra" 14. maja" - dodao je naš sagovornik.
 
Od samog osnivanja simpozijuma Terra jedno od osnovnih prioritetnih osa pored prezentacije savremenog stvaralaštva jeste i aktivna participacija na polju multikulturalizma i interkultiuralizma. Međunarodna institucionalna saradnja sa akademskim institucijama iz regiona potvđuje generalnu ideju centra Terra da se kroz ovakve projekte doprinese bilateralnoj saradnji zemalja učesnika na umrežavanju, jačanju interkulturalnog dijaloga i očuvanju kolektivne memorije i kulturnog razumijevanja kao ogledala zajedničke prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Međusobno kulturno razumijevanje, interkulturalni dijalog i uspješne prakse na polju kulture i umjetnosti značajno doprinose razvoju kulturne diplomatije razvijajući metod "meke moći" kao uspešan instument bilaterane i multilateralne saradnje.

Izvor: Kikinda Online News
Broj posjeta : 278

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.