Fakultet likovnih umjetnosti

RASPORED ZAVRŠNIH I POPRAVNIH ISPITA - Studijska 2021/22 godina
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

I GODINA   - II semestar 

 

R.br.

Predmet

I ROK

II ROK /popravni/

1.

Analitičko crtanje II

31. maj u 12:00

15. jun u 12:00

2.

Slikarstvo II

 14. jun u 14:00

28. jun u 14:00

3.

Grafika II

 30. maj u 11:30

21. jun u 11:30

4.

Osnovi likovne tehnologije II

13. jun u 13:00

27. jun u 13:00

5.

Likovna anatomija II

 06. jun u 11:30

20. jun u 11:30

6.

Osnovi likovnih elemenata II

   14. jun u 12:30

28. jun u 12:30

7.

Vajarska tehnologija II

03. jun u 10:00

22. jun u 10:00

8.

Modelovanje II

08.jun  u 10:00

24. jun u 10:00

9.

Tipografija

  02. jun  u 10:00

27. jun u 10:00

10.

Uvod u ilustraciju

08. jun u 11:00

29. jun u 11:00

11.

Aplikativni grafički softver II

03.jun u 11:00

17. jun u 11:00

12.

Istorija umjetnosti II

                    07. jun u 09:00

17. jun u 14:00

13.

Engleski jezik II

 06. jun u 08:30

16. jun u 08:30

14.

Istorija i teorija zaštite kulturne baštine

30. maj u 14:00

24. jun u 14:00

 

                

 

 

 II GODINA – IV semestar

 

R.br.

Predmet

I ROK

II ROK /popravni/

1.

Crtanje II

        06. jun u 10:00

20. jun u 10:00

2.

Osnovi fotografije II

     17. jun u 10:00

29. jun u 10:00

3.

Večernji akt

     31. maj u 10:00

15. jun u 10:00

4.

Vajarstvo II

 08.jun  u 11:30

24. jun u 11:30

5.

Skultpura u materijalu II

       03. jun u 11:30

22. jun u 11:30

6.

Slikarstvo IV

         13. jun u 10:00

27. jun u 10:00

7.

Grafika IV

    14. jun u 10:00

23. jun u 10:00

8.

Intermedijalna istraživanja II

    14. jun u 12:00

23. jun u 12:00

9.

Izborni intermedijalni atelje II

                10. jun u 10:00

24. jun u 10:00

10.

Izborni slikarski atelje II

                      13. jun u 11:30

27. jun u 11:30

11.

Izborni grafički atelje II

      30. maj u 10:00

22. jun u 10:00

12.

Grafičko oblikovanje knjige

          07. jun  u 10:00

21. jun u 10:00

13.

Grafičke komunikacije II

      03. jun  u 12:00

28. jun u 12:00

14.

Ilustracija

08. jun u 13:00

17. jun u 13:00

15.

Istorija umjetnosti IV

                      07. jun u 14:00

17. jun u 09:00

16.

Engleski jezik IV

     06. jun u 14:00

16. jun u 14:00

 

 

 

III GODINA  - VI semestar

R.br.

Predmet

I ROK

II ROK /popravni/

1.

Intermedijalna umjetnosti II

10. jun u 11:00

24. jun u 11:00

2.

Slikarstvo VI

01. jun u 12:30

17. jun u 12:30

3.

Savremena umjetnost

06. jun u 12:00

22. jun u 12:00

4.

Portfolio

10. jun u 12:00

materijal poslati na e-mail: milenajovicevic33@gmail.com,

najkasnije do 08.06.

24. jun u 12:00

materijal poslati na e-mail: milenajovicevic33@gmail.com, najkasnije do 22.06.

5.

Teorija i estetika medija

31. maj u 16:00

15. jun u 16:00

6.

Crtanje IV

31. maj u 14:00

15. jun u 14:00

7.

Video

14. jun u 11:00

29. jun u 11:00

8.

Konzervacija

13. jun u 11:30

 27. jun u 11:30

9.

Propusna i ravna štampa

14. jun u 14:00

23. jun u 14:00

10.

Unikatno oblikovanje

08.jun  u 12:30

24. jun u 12:30

11.

Vajarstvo IV

  22. jun u 10:00

30. jun u 10:00

12.

Grafičke komunikacije IV

03. jun  u 10:00

28. jun u 10:00

13.

Ilustracija i knjiga II

07. jun u 11:30

21. jun u 11:30

14.

Tipografija i pismo

02. jun  u 13:00

27. jun u 13:00

15.

Svjetska književnost II

07. jun u 15:30

21. jun u 15:30

17.

Završni rad (SP Slikarstvo)

20. jun u 10:00

30. jun u 10:00

18.

Završni rad (SP Vajarstvo)

22. jun u 11:00

30. jun u 11:00

18.

Završni rad (SP Grafički dizajn)

20. jun u 10:00

30. jun u 10:00

 

 

MASTER  AKADEMSKE STUDIJE

I GODINA – II semestar

R.br.

Predmet

I ROK

II ROK /popravni/

1.

Slikarstvo - metode umjetničkog istraživanja MA II

01. jun u 11:00

17. jun u 11:00

2.

Intermedijalna umjetnosti - metode umjetničkog istraživanja MA II

10. jun u 13:30

24. jun u 13:30

3.

Vajarstvo - metode umjetničkog istraživanja MA II

        03. jun u 12:30

22. jun u 12:30

4.

Eksperimentalna grafika MA II

06. jun u 11:00

20. jun u 11:00

5.

Fotografija MA

17. jun u 11:30

29. jun u 11:30

6.

Istraživanje u crtežu MA II

06. jun u 11:30

20. jun u 11:30

7.

Konzervacija MA

13. jun u 10:00

27. jun u 10:00

8.

Prostorna kompozicija MA

        10. jun u 14:30

materijal poslati na e-mail: milenajovicevic33@gmail.com,

najkasnije do 08.06.

24. jun u 14:30

materijal poslati na e-mail: milenajovicevic33@gmail.com, 

najkasnije do 22.06.

9.

Teorije i prakse savremene umjetnosti II

04. jun u 12:00

23. jun u 12:00

10.

Savremene skulptorske forme MA II

        08. jun  u 13:00

24. jun u 13:00

11.

Grafičke komunikacije MA

  03. jun  u 12:00

28. jun u 11:00

12.

Knjiga MA

07. jun u 13:00

21. jun u 13:00

13.

Akademski projekat – stručna praksa MA I

30. maj u 10:00

29. jun u 10:00

14.

Razvoj i teorija dizajna MA II

  03. jun  u 13:00

28. jun u 13:00

 

Broj posjeta : 284

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.