Prijedlog idejnog rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Crne Gore

Radni tim Univerziteta Crne Gore napravio je idejno rješenje vizualnog identiteta nacionalnog brenda Crne Gore. Pozivamo vas da predstavljeno idejno rješenje podržite na sljedećem linku najkasnije do 29. novembra.

Prijedlog rješenja radnog tima UCG se oslanja na ideju pružanja asocijacije na Crnu Goru koja nema uporište u aktuelnoj simbolici. Tokom konceptualizacije, identifikovani su problemi vezani za istrošenost simboličkih klišea, kao i njihova nemogućnost da kompetentno reprezentuju raznolike aspekte nacionalnog identiteta.

Vodeći se navedenim, tim je prepoznao ideju o dostupnosti i raznolikosti, koja se vezuje za našu zemlju. Ova ideja je artikulisana kroz izraz ALL AT HAND / SVE NA RUKU – sintagmi koja govori o pristupačnosti, oslikavajući duh društva i sugerišući gostoljubivu atmosferu za sve posjetioce i stanovnike. Sa druge strane, ona ilustruje određenu ekskluzivnost, govoreći o pristupačnosti kao kvalitetu koji je sve rjeđi i sve traženiji. Fraza je familijarna, sentimentalna i nepretenciozna, što joj omogućava da formira zvučne i ubjedljive cjeline.

Prijedlog vizuelnog identiteta je izgrađen oko koncepta na način da mu bude komplementaran u asocijativnoj i simboličkoj ravni. Njegov centralni segment jeste znak koji sugeriše koncentraciju sadržaja – isprepletenost, povezanost, kontinuitet. Na ikoničkom nivou, prepoznaju se talasi, ruke, floralni motivi, elementi etnografskog nasleđa, ali i arhetipski, tehnološki i informatički obrasci. Na sljedećem značenjskom koraku, kao cjelina sa redukovanim sloganom, asocijacije lako pokrivaju sve tražene kategorije – ostajući ispod snažne, zvučne i svima poznate okosnice. Forma znaka je stabilna u svim primjenama i kombinacijama sa tekstom .

Predložena paleta boja je čvrsta, odlučna, ali i sofisticirana jer je znak aktivan, skoro hipnotički pokretan. Njome se posebno podržava modularnost cjeline znak–tekst koja omogućava da se u njega unese specifični pojam koji odgovara konkretnoj upotrebi.

Pozivamo vas da podržite vizuelno rješenje koje je pripremio radni tim Univerziteta Crne Gore!Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.