Studenti SP Konzervacije i restauracije na stručnoj ekskurziji u Kotoru
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U organizaciji prof. mr Daniele Korolije i prof. mr Nataše Đurović, studenti druge i treće godine Studijskog programa Konzervacija i restauracija, tokom prošle sedmice posjetili su Kotor, grad sa statusom svjetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a. 

Na programu jednodnevne stručne ekskurzije našle su se znamenitosti Kotora i značajne kulturne institucije.

Tokom posjete Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru, grupu sa FLU je ugostila direktorica, konzervatorka mr Maja Uskoković, sa svojim saradnicima. Bilo je riječi o potencijalnim mogućnostima saradnje dvije institucije. Studenti su bili u prilici da se upoznaju sa istorijatom Muzeja i značajkama pojedinačnih eksponata, kroz stručno vođenje istoričarke umjetnosti Radojke Abramović . Od posebnog značaja je posjeta konzervatorskom ateljeu, gdje su u razgovoru sa konzervatorkom Smiljkom Strunjaš studenti dobili iscrpne informacije o metodama konzervatorskog rada koje su primijenjene na predmetima iz postavke Pomorskog muzeja.

Nakon toga, studenti su posjetili Katedralu svetog Tripuna,  gdje su se, ljubaznošću don Roberta Tonsatija, kancelara Kotorske biskupije, istoričara crkvene umjetnosti, upoznali sa svim bitnim dešavanjima i ličnostima iz istorijata jednog od najkompleksnijih kulturno-istorijskih spomenika u Crnoj Gori. Poseban fokus je usmjeren na predmete iz Riznice Katedrale, kao i na informacije o zahtjevnom višegodišnjem projektu restauracije Katedrale nakon katastrofalnog zemljotresa.

U Centru za konzervaciju i arheologiju – odjeljenju u Kotoru, domaćini posjete:  načelnica mr Marija Jabučanin, arheološkinja, kao i konzervatori Jasminka Grgurević , Drago Radimir  i saradnica  mr Vasilija Todorović,  organizovali su stručnu diskusiju o konzervatorskim metodama rada, kao i pitanjima upotrebe materijala, tehnika i postupaka prezentacije, na primjerima slika i arheoloških keramičkih predmeta koji se trenutno nalaze u postupku rada. Veoma značajna je i posjeta crkvi svetog Petra u Bogdašićima pokraj Kotora,  gdje je konzervatorka-savjetnica Jasminka Grgurević bila u prilici da predstavi projekat opsežnih konzervatorskih ispitivanja, konzervatorsko-restauratorskog rada i prijedloga za konačnu prezentaciju  otkrivenih fragmenata višeslojnog živopisa (najstariji slojevi iz 13. i 14. vijeka).

Za studente koji se edukuju u kompleksnom polju zaštite kulturne baštine, pored redovne nastave na FLU i stručne prakse u nacionalnim institucijama kulture, ovakav vid programskih stručnih ekskurzija predstavlja nezaobilazan dio nastavnog procesa.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.