Erasmus+ konkursi za studentsku mobilnost na Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija
Erasmus+ konkursi za studentsku mobilnost na Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija

Na osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog sa Univerzitetom u Ljubljani, Akademijom likovnih umjetnosti i dizajna,  u okviru Erasmus + programa, Fakultet likovnih umjetnosti  UCG raspisuje konkurse za mobilnosti studenata:

  1. Mobilnost za zimski  semestar akademske  2023/24.godine

Nivo studija: master ;  Broj stipendija1;  Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

  1. Mobilnost  za kombinovani intenzivni program (Blended Intensive Programme) za jul 2024 godine.Kombinovani intenzivni program (BIP) predstavlja mobilnost u trajanju od nedelju dana koja će se dijelom održati u onlajn formatu, dok će se fizički dio realizovati na instituciji organizatora programa (Univerzitet u Ljubljani):

 

  1. Online - Početni sastanak sa predavačima i rad na zadatku 
  2. Uživo  Ljetnja škola https://www.aluo.uni-lj.si/en/education-and-courses/summer-schools/

Nivo studija: master ;  Broj stipendija1;  Trajanje mobilnosti: 7 dana

 

Pravo prijave na oba konkursa imaju master studenti Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje, SP Grafički dizajn 

 

Rok za prijavu na konkurs je petak 31. maj 2024. godine. 

Za prijavu na oba konkursa je potrebno podnijeti sljedeća dokmenta

 

  1. CV
  2. Portfolio
  3. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
  4. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik (u fazi prijave nije potrebna ovjera prevoda sudskog tumača)

5 Motivaciono pismo na engleskom jeziku

  1. Dokaz o znanju stranog  jezika prevedeno na engleski jezik (potvrda iz studentske službe)

 

Postupak prijave:

 

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti u štampanoj formi prodekanici  za međunarodnu saradnju FLU, kancelarija Boo3. 

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 443-18 0d 11.03.2024.godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti. 

 

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat\tkinja obaviješten\na od strane univerziteta domaćina da je dobio\la stipendiju, dužan\na je da pristupi daljoj proceduri  apliciranja koju će mu\joj univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.