Prijemni ispit II upisni rok - studijska 2024/2025 godina - raspored polaganja
Prijemni ispit II upisni rok - studijska 2024/2025 godina - raspored polaganja

UNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI

PRIJEMNI ISPIT: 2024/2025
II UPISNI ROK 


DAN I

11.07.2024. (Četvrtak)

Svi studijski programi
08:00 – 10:00h  Predaja (provjera) mapa
10:00 – 12:00h  Test opšte i likovne kulture
13
:00 – 18:00h  Crtanje figure po modelu

DAN II

12.07.2024. (Petak)


Studijski program VAJARSTVO
09
:00 – 12:00h  Crtanje figure po modelu
13
:00 – 18:00h  Vajanje (portret)

Studijski program KONZERVACIJA I RESTAURACIJA
09
:00 – 12:00h  Crtanje figure po modelu
13
:00 – 18:00h  Slikanje mrtve prirode

DAN III
16.07.2024. (Utorak)

Studijski program VAJARSTVO
09
:00 – 12:00h  Vajanje (portret)
13
:00 – 18:00h  Vajanje (portret)

Studijski program KONZERVACIJA I RESTAURACIJA
09:00 – 12:00h  Slikanje mrtve prirode
13
:00 – 18:00h  Crtež malog formata


*Po usvojenim kriterijumima i pravilima obje faze dopunskog ispita (1 i 2) su eliminatorne.
*Kandidati su obavezni da donesu sav potreban materijal i pribor za dopunski ispit, izuzev papira i gline.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.