Fakultet likovnih umjetnosti, 22.06.2019

Konsultacije na FLU tradicionalan pristup kandidatima za upis u prvu godinu studijaNa Fakultetu likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore ove godine  je predloženo 15 budžetskih  mjesta na Slikarstvu, 10 na Vajarstvu  i 15 na Grafičkom dizajnu.

Prodekan za nastavu na ovom fakultetu mr Zdravko Delibašić kaže da Fakultet tokom cijele godine obavlja svakodnevne konsultacije, kako bi se svi kandidati unaprijed upoznali sa uslovima i pripremom obaveznih radova, o čemu su im Imagedostupne informacije i na sajtu i na društvenim mrežama.

 “Uzimajući u obzir specifičnosti umjetničkih-likovnih oblasti, svi kandidati polažu prijemni ispit u trajanju od tri do četiri radna dana kako bi se provjerile njihove sposobnosti (talenti) za birane umjetničke oblasti. Tokom prvog dana prijemnog ispita, svi kandidati polažu Crtanje po modelu, kako bi komisija stekla uvid u atentičnost njihovih radova (mapa) koje takođe prilažu uz traženu dokumentaciju za prijemni ispit“ opisuje standardnu proceduru prodekan Delibašić.

Prema njegovim riječima, u zavisnosti od izbora Studijskog programa, drugog i trećeg dana prijemnog ispita kandidati polažu praktične vježbe iz oblasti: Slikarstva, Crteža i Grafičkog dizajna. Nakon završenih vježbi komisija pojedinačno vrednuje sve radove kojima se dodaje zbir bodova iz svjedočanstava završenih srednjih škola. Nakon obračuna formira se finalna rang lista kandidata, koja se objavljuje u roku od 24 sata nakon zavšetka prijemnog ispita.

„Prohodnost upisa imaju srednje likovne škole, gimnazija i srednje stručne škole. Kandidati koji nijesu imali maturski, odnosno stručni ispit, koji se polaže eksterno, mogu da polažu test iz dva predmeta (Test opšte kulture i praktični dio dopunskog ispita: Crtanje po modelu) od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa, i na taj način ostvare odgovarajući broj bodova. Pripremu pitanja, koncipiranje testa i raspodjelu ocjena na osnovu broja tačnih odgovora vrši ispitna komisija. Uspjeh na testu iz pojedinog predmeta ocjenjuje se na način kao što se boduje maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno“, objašnjava prodekan Delibašić.

On naglašava da su svi nivoi studija na Fakultetu likovnih umjetnosti Cetinje, po novom akreditovanom planu, besplatni, tako da ista pravila upisa važe za strane i domaće kandidate. Strani kandidati uz traženu dokumentaciju i mapu radova dužni su dostaviti potvrdu o poznavanju crnogorskog jezika.

 

Više informacija o uslovima i kriterijumima upisa na I godini osnovnih studija možete naći na linku:
https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1278/objava/2767-prijemni-ispit

 

UPIS NA SPECIJALISTIČKIM I POSTDIPLOMSKIM

Na Fakultetu likovnih umjetnosti, navodi prodekan Delibašić, zaključno sa ovom godinom biće vršen upis na specijalističkim i postdiplomskim-magistarskim studijama po starom nastavnom programu. Predloženi broj studenta za proteklu studijsku godinu na specijalističkim studijama iznosio je: Slikarstvo 8, Vajarstvo 8, Grafika 8 i Grafički dizajn 8 studenata, dok je na postdiplomskim-magistarskim studijama predloženi broj po jedan kandidat na svim studijskim programima.

„Važno je napomenuti da se upis po starom nastavnom planu na specijalističkim i postdiplomskim-magistarskim studijama vrši završno sa predstojećom 2019/2020 studijskom godinom, nakon čeka će od 2021. godine započeti novi program magistarskih studija u trajanju od dvije godine (četiri semestra)“, kazao je on.

PRESELJENJE FLU U NOVU ZGRADU


„Nakon više od 30 godina postojanja, Fakultet likovnih umjetnosti predstojeće studijske godine očekuje preseljenje u novu zgradu koja je posebno koncipirana za potrebe izvođenja praktične nastave. Savremeno opremljene prostorije, tehničke mogućnosti i povećani prostorni kapaciteti fakulteta doprinijeće poboljšanju uslova za rad studenata na svim Studijskim programima“, kazao je Delibašić.

On navodi da su u proteklom periodu nastavni kadar i uprava fakulteta radili na osavremenjavanju nastavnih planImageova koji su usklađeni sa evropskim umjetničkim fakultetima. Srodnost nastavnih planova sa drugim Univerzitetima u okruženju dodatno podstiču studente na mobilnost, razmjenu i nastavak usavršavanja na našem fakultetu. Fakultet likovnih umjetnosti, sa pomenutim vrijednostima nudi budućim studentima zavidne uslove za rad i stručnu pomoć nastavnog osoblja za dalje usavršavanje induvidualnih umjetničko-istraživačkih poetika.

Posebnosti, kulturne vrijednosti i istorijsko nasljeđe Cetinja, nude dodatnu motivaciju za rad što naš fakultet čini prepoznatljivim i konkurentnim među značajnim umjetničkim institucijama. Shodno navedenim činjenicama, očekujemo dobar odziv kandidata na predstojećem prijemnom ispitu i povećanje brojnosti studenata i programa.

 

MOBILNOST ZNAČI PROFESIONALNI RAZVOJ

Mobilnost studenata nudi učesnicima veoma mnogo u smislu razvoja profesionalnih znanja i vještina, koji su od izuzetnog značaja za lični razvoj, smatra Delibašić.

„Boravkom u drugoj sredini studenti imaju priliku da iskuse radnu atmosferu, nastavne metode, stvore nove kontakte i poznanstva, razviju znanje stranih jezika i postaju otvoreniji prema drugim kulturama.To sve rezultira većom zainteresiranošću i motivacijom studenata, na svim nivoima studija, koji imaju veću raznolikost znanja i vještina od naših sadašnjih diplomaca i postdiplomaca“, kaže on.

Mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja, s druge strane, dodaje, odlična je prilika za ostvarivanje profesionalnih kontakata na međunarodnom nivou, kao i za dovođenje savremenih specifičnih znanja i metoda u nastavu likovne umjetnosti i dizajna u našoj ustanovi.

„Na ovaj način naši nastavnici će razviti svoje vještine za rad u međunarodnom i multikulturalnom okruženju i dobiti bolji uvid u to kako obrazovni sistemi nastave obrazuju nadolazeće umjetnike u drugim zemljama.

Kada je fakultet u pitanju, kroz iskustva naših i stranih studenata i predavača brže shvatamo kako treba dalje razvijati nastavni proces, kao i što je dragocjeno u našem sistemu i što ne treba mijenjati. U svakom slučaju, međunarodna saradnja i mobilnost obogaćuju svaki segment nastavnog procesa“, zaključuje Delibašić.


Broj posjeta : 785