Fakultet likovnih umjetnosti

GRIFON - Konkurs za najbolji grafički dizajn u protekle dvije godine u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj
GRAFIČKI KOLEKTIV i štamparija QUADRA 1996. pokrenuli su i organizovali GRIFON - Jugoslovenski konkurs za najbolji grafički dizajn. Prethodni projekti GRIFON - konkurs i izložba (bijenalnog tipa), 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 i 2018 - valorizujući najbolja autorska dela postaju jedinstven i ozbiljan pregled savremenog grafičkog oblikovanja u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Promovisanjem najznačajnijih autorskih pojava u ovoj oblasti potenciraju se univerzalni dometi primenjene grafike, a ugled i autoritet nagrade GRIFON, kao ozbiljna preporuka autorima, afirmiše se i na međunarodnoj sceni.

Cilj konkursa je da se valorizuju najbolja autorska dela grafičkog dizajna iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore autora koji su svojim poreklom/školovanjem/boravkom vezani za ove prostore.

Osnivači i organizatori
Grafički kolektiv
Beograd, Obilićev venac 27,
Štamparija Quadra Graphic
Novi Beograd, Tošin Bunar 23

Učesnici konkursa
Na konkursu mogu učestvovati autori koji stvaraju na teritoriji Srbije, Crne Gore i Republike Srpske kao i oni koji su svojim poreklom/školovanjem/boravkom vezani za ove prostore. Prijava radova u skladu sa uslovima konkursa, u jednoj ili više kategorija (do tri rada u kategoriji). Organizatori prihvataju podatke koje su učesnici konkursa označili u prijavi i svojim potpisom potvrdili. Nakon rada Selekcione komisije odabrani radovi se ne mogu povući pre zatvaranja izložbe.

USLOVI UČEŠĆA
Na Konkurs se dostavljaju radovi nastali u periodu od 1. januara do 31.decembra prethodne dve godine, realizovani u jednom od štamparskih postupaka u tiražu od 100 ili više primeraka (izuzev tipografskog pisma gde se podnosi projekat i primer primene u tiražu ). Konkursni radovi dostavljaju se lično ili poštom (P-pošiljka) propisno upakovani. Adresa: Grafički kolektiv, Obilićev venac 27, Beograd. Po završetku konkursa radovi se vraćaju po dogovoru sa organizatorom. Na konkurs se mogu slati samo realizovani radovi.

Rokovi
Učesnici konkursa dostavljaju radove u aprilu tekuće godine. Selekciona komisija će izvršiti izbor radova a Žiri će dodeliti nagradu GRIFON kao i druga priznanja i pohvale. O tome će blagovremeno upoznati javnost i učesnike Konkursa. Svečana dodela nagrada je juna tekuće godine u Galeriji Grafičkog kolektiva, kada će biti otvorena izložba izabranih i nagrađenih radova.

Priznanja
Žiri će za najbolji grafički dizajn dodeliti nagradu GRIFON koja se sastoji od skulpture, povelje i novčanog iznosa. GRIFON se može dodeliti samo jednom radu. Žiri može dodeliti i specijalna priznanja i pohvale autorima i autorskim agencijama.

Publikacija
Organizator će izdati katalog radova koje je izabrala Selekciona komisija a dizajn kataloga radi laureat prethodnog Grifona.

Članove Selekcione komisije i Žirija bira Organizacioni odbor među istaknutim umetnicima i teoretičarima.


KONKURSNE KATEGORIJE
Knjiga i druge publikacije
Časopisi, katalozi, novine, prospekti, kalendari

Vizuelni identitet
Osnovne vizuelne konstante primenjene na četiri ili više dokumenata, grafički standardi

Plakati i oglašavanje
Plakati i bilbordi svih vrsta i namena, novinski oglasi u crno-beloj i štampi u boji kao i sajamske prezentacije

Ambalaža
Sve vrste štampane ambalaže

Tipografsko pismo
Novi tipografski oblici ćiriličnog i latiničnog pisma

Hartije od vrednosti
Novčanice, PTT marke, obveznice, deonice, čekovi, lozovi, lutrija

Filmska, video i TV-grafika
Grafički dizajn primenjen na živu/animiranu sliku

Web-dizajn
Grafički dizajn primenjen na web prezentacije
https://www.grafickikolektiv.org/html/grifon.php

Dokumenti

Broj posjeta : 109