Fakultet likovnih umjetnosti

INFORMACIJA O PAUZIRANJU PROCESA IZBORA LOGA
FOND ZA INOVACIJE CRNE GORE

Nakon objavljivanja Ocjene komisije za izbor loga sa pozivom autorima, Fondu su stigle pritužbe sa Fakulteta likovnih umjetnosti, Univerziteta Crne Gore i Fakulteta vizuelnih umjetnosti, Univerziteta Mediteran da se na spisku ocijenjenih radova ne nalaze radovi koje su autori poslali u predviđenom roku poštom.

Kako u Fond još uvijek nisu stigli radovi, odlučeno je sljedeće:

  1. Rokovi za odlučivanje, a samim tim i unapređenje radova se prolongiraju;
  2. Dopunjena ocjena Komisije sa pozivom autorima i novim rokom će biti objavljena bez odlaganja, nakon ocjene novopristiglih radova;
  3. Kako se ne bi ugrozila anonimnost cijelog procesa, potrebno je da autori radova koji nisu ocijenjeni iste u elektronskoj formi dostave osoblju svog fakulteta. Nakon toga će fakulteti dokumentaciju koja se ocjenjuje dostaviti Fondu, a prijavni formular sa identitetom autora zadržati kod sebe do završetka procesa ocjenjivanja.

Podgorica,

  1. decembar 2021. godine

Dostavljeno:    Fakultet likovnih umjetnosti UCG

                        Fakultet vizuelnih umjetnosti UM

                        Fakultet za dizajn i multimediju UDG

Broj posjeta : 57

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.