INFORMACIJA O PAUZIRANJU PROCESA IZBORA LOGA

10.12.2021


FOND ZA INOVACIJE CRNE GORE

Nakon objavljivanja Ocjene komisije za izbor loga sa pozivom autorima, Fondu su stigle pritužbe sa Fakulteta likovnih umjetnosti, Univerziteta Crne Gore i Fakulteta vizuelnih umjetnosti, Univerziteta Mediteran da se na spisku ocijenjenih radova ne nalaze radovi koje su autori poslali u predviđenom roku poštom.

Kako u Fond još uvijek nisu stigli radovi, odlučeno je sljedeće:

  1. Rokovi za odlučivanje, a samim tim i unapređenje radova se prolongiraju;
  2. Dopunjena ocjena Komisije sa pozivom autorima i novim rokom će biti objavljena bez odlaganja, nakon ocjene novopristiglih radova;
  3. Kako se ne bi ugrozila anonimnost cijelog procesa, potrebno je da autori radova koji nisu ocijenjeni iste u elektronskoj formi dostave osoblju svog fakulteta. Nakon toga će fakulteti dokumentaciju koja se ocjenjuje dostaviti Fondu, a prijavni formular sa identitetom autora zadržati kod sebe do završetka procesa ocjenjivanja.

Podgorica,

  1. decembar 2021. godine

Dostavljeno:    Fakultet likovnih umjetnosti UCG

                        Fakultet vizuelnih umjetnosti UM

                        Fakultet za dizajn i multimediju UDG

Broj posjeta : 238

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.