Fakultet likovnih umjetnosti, 12.06.2017

Završni rad Vuka VukovićaX

U petak  16. 06. 2016. godine sa početkom u 12 časova u Studentskoj galeriji, Vuković Vuk, student postdiplomskih specijalističkih studija, studijski program  Grafika, braniće završni rad.

 

 

Tema završnog rada:  ,, STVARI’’ 

 

Komisija:

 

            doc. mr Marija Kapisoda, predsjednik Komisije

            prof. mr Anka Burić, mentor

            prof. mr Milivoje Babović, član